• MedTRiM – “Hyfforddiant Trawma Meddygol a Gwydnwch gyda Dr Mark Stacey a DNA Definitive

  Gwella gwydnwch a pherfformiad, rheoli lefelau straen uchel, dysgu strategaethau i gymorth chi a’ch cyd-weithwyr”

  Digwyddiadau
 • Dwsin y Pobwr o Wydnwch Meddyliol

  Is-lwytho ein pecyn cymorth goruwchwyliaeth straen a gwydnwch

  Is-lwytho
 • Ymweld ein tudalen Adnoddau MedTRiM, sy’n darparu mentrau defnyddiol i wella gwydnwch meddyliol, gwydnedd a pherfformiad. Gadael i chi wneud eich swydd yn dda.

  Cymryd amser allan! Byddwch chi’n darganfod rhestr o lyfau a fideos ac adnoddau eraill.

  Adnoddau MedTRiM

Er mwyn cadarnhau rhagoriaeth gyfredol yn safonau o addysg ôl-raddedig darparir gan AaGIC, mae ein adran Mentrau Newydd yn amcanu datblygu a dosbarthu llawer o fentrau addysg meddygol i gymorth meddygon hyfforddeion yng Nghymru ddarparu eu sgiliau proffesiynol a gwella diogelwch dioddefwyr.

Mae Dr Mark Stacey, Deon Cyswllt ar gyfer Mentrau Newydd, yn arwain yr adran sy’n rheoli portffolio o brosiectiau i ddiffinio a hysbysu strategaeth AaGIC ar gyfer addysg meddygol a deintyddol ôl-raddedig ar draws Cymru.

Mae’r adran yn goruwchwylio pob agwedd o’r prosiectiau o ddatblygiad ac arddeliad, i ddyluniad ymchwil, asesiad o bwysigrwydd strategol, dichonoldeb gweithredol ac ymhlygiadau adnodd, a throsglwyddiad i ymarfer.

Yn ogystal ag archwilio mentrau addysgol newydd, mae’r adran hefyd yn gweithio’n agos gyda Llyfrgellydd y Brifysgol i ddarparu mynediad i’r e-llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gyfer meddygon gradd hyfforddiadol i gyd.

Mae uned ymchwil amlddisgyblaeth, CUREMeDE, yn arwain ar werthusiad prosiectiau Mentrau Newydd AaGIC.

Newyddion diweddaraf

Performing a straightforward skill in a highly pressured environment can be a challenge to us all.  So how do we ensure...
Tags:
New Initiatives, Performance, Human Factors, Training, Stress Management
Unfortunately we have had to postpone our Medical Trauma & Resilience Management (MedTRiM) and Maximising...
Tags:
New Initiatives, MedTRiM, Mark Stacey, Resilience, Mental Toughness
BSSU recently worked with Elaine Russ of New Initiatives to enhance their pages on the Wales Deanery website. The New...
Tags:
New Initiatives
Following on from the success of the Baker's Dozen of Mental Toughness, the New Initiatives team have developed a new...
Tags:
New Initiatives, MedTRiM, Resilience
Get access to the MedHand Mobile Libraries App. This gives you FREE access to a number of essential resources that you...
Tags:
New Initiatives
The Wales Deanery, DNA Definitive and CUREMeDE, have produced a guide for healthcare workers on stress management and...
Tags:
New Initiatives, CUREMeDE, Stress Management, Resilience, MedTRiM
“Quite simply the best CPD meeting I have been to... ever!” Best practice event attendee Healthcare professionals...
Tags:
MedTRiM, New Initiatives, CUREMeDE, Resilience
Dr Mark Stacey (Wales Deanery) & Elaine Russ (CUREMeDE) have created a new whiteboard video looking at working...
Tags:
New Initiatives
As a new FY1 trainee, The Wales Deanery and iDoc Project team would like to offer you a free mobile library of...
Tags:
iDoc, New Initiatives, Mobile, Foundation, CUREMeDE
Graphic recording artist, Laura Sorvala joined us at our latest Medical Trauma Risk Management (MedTRiM) event in...
Tags:
New Initiatives, MedTRiM, trauma risk management
The ability to perform under pressure is critical in all aspects of medical work.   Dr Mark Stacey, Professor Alison...
Tags:
New Initiatives, Performance, Video
Dr Mark Stacey (Associate Dean for Innovation, Wales Deanery) and Andy McCann (DNA Definitive) having been showcasing...
Tags:
New Initiatives, MedTRiM, Resilience, Mark Stacey, CUREMeDE
Back to top